FAQ

Forside

Oftest stillede spørgsmål

Vi har samlet jeres spørgsmål her fra hjemmesiden, fra mail og fra Facebook. Det er der kommet denne FAQ ud af, hvor vi svarer på nogle af de spørgsmål, der går igen.

Sørger Løsning Fjernvarme for at jeg bliver afkoblet gasnettet?

Nej, desværre ikke

Afkobling fra gasnettet

Sørger Løsning Fjernvarme for at jeg bliver afkoblet gasnettet?

Vi kan desværre ikke afmelde jer som kunder hos Evida eller anden udbyder, da det som noget nyt skal ske på Mit Evida på Evidas hjemmeside og ligeliges hos andre gasudbyder .

Når I har opsagt jeres kundeforhold hos jeres udbyder, er det også udbyderen, der sørger for den fysiske afkobling af gasledningen.

Link til Evida hjemmeside.: Afkoblingsordning – for private (evida.dk)

Hvordan får jeg del i den tilskud fra afkoblingspuljen (tilskudspulje til afkobling fra gasnettet?)

Tilskudspuljen fungerer ved at dit gebyr for at blive afkoblet sættes ned til nul, så længe der er penge i afkoblingspuljen (der er afsat et bestemt beløb hvert år på finansloven).

Du kan søge tilskud via dette link.: Bygningspuljen | Energistyrelsen (ens.dk)

Hvad forpligter jeg mig til ved at tilmelde mig fjernvarme via hjemmesiden?

Som udgangspunkt ikke andet end at vise interesse. Vi skal op på en vis procentdel som viser interesse, for at vi kan gennemføre beregninger og vurderinger. Først derefter vil vi bede dig om en underskrift.

Jeg vil gerne vide mere om flis

Den flis Løsning fjernvarme bruger hentes max. 35 km væk, og det er udelukkende flis fra udtyndinger, skovpleje og udstykninger, der alligevel skal fældes. Der er med andre ord tale om affaldstræ, der ikke kan bruges til andet. Derfor mener vi ikke, at vores flis er ”sort”. Flis som varmekilde er en overgangsordning til noget andet vi ikke kender endnu, og det har vi hele tiden regnet med.

Jeg forstår ikke helt økonomien med unit, installation og brugerøkonomi – kan I forklare det kort ?

Ja. Overordnet er der tre økonomiske trin, du skal vurdere her og nu:

 

 • Tilslutning til fjernvarme
  • Betaling for at etablere fjernvarme til dit hus.
 • Ombygning af anlæg i huset
  • Nedtagning- og bortskaffelse af din nuværende varmekilde – f.eks. gas eller olie
  • Indkøb af ny fjernvarmeenhed
  • Installation af dit nye anlæg
  • Du har 2 muligheder for finansiering. Enten etablerer du selv i henhold til vores vedtægter, hvilket koster ca. 25.000 kr. Eller også kan du vælge en abonnementsløsning, der ud over ovennævnte indeholder løbende service, indstilling og udskiftning: Pris 2.700 kr./år
 • Årlig forbrug
  • Det beregner vi individuelt i forhold til dit nuværende forbrug
  • Brug beregneren på forsiden, så kan du selv anslå dit forbrug

Hvad indebærer vedtægter og tekniske bestemmelser?

Fjernvarme er en forening, der drives som et selskab. Der er ingen indtjening, dækningsbidrag eller lignende. Men for at det kan gøres effektivt og ikke bliver for dyrt for fællesskabet, er der et sæt regler omkring teknikken. Men bare rolig, vores dygtige driftsfolk er eksperter i at hjælpe, og de gør det gerne.

Hvor meget skal der graves op, skal der ny asfalt på, og hvad med vores græsrabatter?

Der er klare regler, vi skal følge, når vi etablerer fjernvarme. Herunder, hvordan vi reetablerer efter gravearbejdet. Udgangspunktet er, at vi skal efterlade det hele i samme stand, som da vi kom.

Hvor meget fylder Unit? Brækker i gulvet i min baggang op?

En unit kan være i et standardskab på 460*540*650 mm. Installationen etableres med færrest mulige gener for dig. Sammen vælger vi den bedste løsning for dig.

Kan I ikke bare gå i gang, og så ser vi, hvem der kommer med?

Det kunne vi i teorien godt, men vi må ikke. I følge varmeforsyningsloven, skal projektet udvise positiv bruger-, selskabs- og samfundsøkonomi. Det kræver bl.a. også at projektet kan hvile i sig selv. Derfor skal vi have en vis procentdel, der ønsker at deltage, før vi må gå i gang. Ellers er vores indtægter for små til at dække etablering af rørnettet.

Hvordan kan I være billigere end en varmepumpe?

Det er fordi vi er mange om regningen, og vi har flere ting at sætte i drift alt efter, hvad der er billigst. En uge kan flis være billigt. En anden kan der være ekstra meget varme fra DAKA. Det er tit således, at når det ene er dyrt er noget andet billigt – det holder vi øje med. Og så er vi eksperter på vores anlæg, så vi vedligeholder og renser hele tiden – derfor virker vores ting altid 100 %

Og husk at når din varmepumpe går i stykker, så skal du selv sørge for at din serviceaftale gælder. Vi er mange om at dele serviceaftalen, og vi har altid en af vores folk på vagt.

Jeg har et 2 etagehus og beregner man så ud fra grundplan kun eller begge etager

Man betaler for sit samlede antal opvarmet kvadratmeter, som er registreret i BBR.

Vi har 222 m2 i huset – men har et værksted på 10 m2 som ikke er boligareal. Skal vi betale m2-pris for det – eller er det udelukkende de 222 m2?

Hvis værkstedet skal opvarmes med fjernvarme, tæller den med som m2

Jeg har træpillefyr nu som varmekilde og jeg forstod at i gør alt klar til fjernvarme hos dem der har gas Gør i også det hos os der har træpillefyr, fast brændsel eller varmepumpe

Ja, i er også en del af projektet

Hvornår skal de 25000kr indbetales hvis man melder sig til.

Forventeligt bliver det når projektet går i gang på de enkelte etaper

Hvorfor koster det 25.000 i indgangsbeløb hos os? Det gjorde det jo ikke På Stjernevejen

De 25.000,- er for at dække de højere materialepriser som krisen har medført.
Nuværende pris på stjernevejen er også kr. 25.000,-

Vi er i tvivl om hvad tilslutningsbidraget, forbrugsafgiften og det årlige m2 bidrag bliver for et hus af vores type. Huset er på 777 m2

Hvis i ikke er registreret som erhverv kan de bruge beregneren
Hvis de er registreret som erhverv skal man henvende sig til Bent og blive registreret så puljer han dem til fælles orientering senere.

Jeg har træpillefyr lige nu – hvordan beregner jeg prisen på et kommende forbrug af fjernvarme

På google kan man finde en beregner der kan konvertere træpiller til både gas og fyringsolie. Så kan man sætte tallene ind i vores beregner og få et bud. Det vil ikke være helt præcist da vi ikke kender vedligeholdelsesudgifter til et pille fyr men et bud.

Hvad gør jeg så hvis mit gasfyr i mellemtiden står af? Jeg vil jo selvfølgelig ikke investere i nyt gasfyr, da jeg jo er på vej på fjernvarme.

Når vi har et godkendt projektforslag og kan realisere projektet laver vi en ordning med lokal vvs om reparationer. Ting opstået under normal drift/vedligehold er fortsat ens egen opgave. Men går fyret i stykker finder vi en løsning.
Man skal fortsat have en service og vedligeholdelseskontrakt indtil den dag man får fjernvarmevand i systemet.

Jeg har et Rtb pillefyr der er 4 år gammel og har tilmeldt mig fjernvarme i Kragelund. Hvordan gør jeg med hensyn til salg af nuværende pillefyr

Den dag der kommer fjernvarmevand i din radiator kan du sælge dit fyr

Er det korrekt forstået, at når der er betalt et tilslutningsbidrag på 25.000 kr., så er der varme i radiatorerne? – ingen ekstra udgifter til installation indenfor?

Hvis man tilmelder sig fjernvarme plus – ja!
Hvis ikke man tilmelder sig Fjernvarme plus skal man selv stå for installationen

Kan man søge tilskud til fjernvarme, hvis nuværende varmekilde er et oliefyr?

Vi kender ikke de forskellige tilskudsordninger, kun det statslige og det har vi søgt til projektet

Har I en overordnet plan for rækkefølgen af udrulningen?

Nej, det har vi ikke
Den plan ligger i detailprojekteringen. Og den kan ændre sig meget i processen

Har det noget på sig, at Andelsboligforeningen kan/ bliver betragtet som erhverv?

Ikke os bekendt.

Hvor meget jeg kan være medbestemmende i hvordan røret bliver trukket ind til mit hus?

Dette står i vores tekniske bestemmelser

Placering af stikledningen
Ved ny-tilslutninger placeres stikledningen efter de med kortest mulig føringsvej
under hensyn til de faktiske muligheder og forhold herunder andre ledninger mv.
SELSKABET ejer stikledningen frem til hovedhanerne. Hovedhaner placeres
udvendigt i skab.
For placering af stikledning til eksisterende ejendomme træffes aftale mellem
EJEREN AF EJENDOMMEN eller dennes bemyndigede og SELSKABETS
repræsentant.

Vores gasfyr og fordeling til varme i huset er placeret inde midt i huset. Hvad har det af betydning for etableringen af fjernvarme hos os. Skal vi have gulvet hugget op, kan gasrør bruges eller hvordan løser man sådan en?

Ophugning af gulvet er sidste udvej.
Gasrør kan ikke bruges.
Vi vil skulle lave en løsning når vi kommer til detailprojekteringen senere. Sandsynligvis (ved en FJV + løsning) går vi fra skabet – gennem mur og langs loftet med en pæn kasse hvor rørene er trukket inde i.

Jeg har et gasfyr og et træfyr, som fungerer på den måde, at gasfyret tager over gennem en varmeveksler, hvis der ikke fyres i træfyret. Vil det fortsat være muligt at bruge træfyret , hvis jeg tilslutter mig fjernvarme ??? Og kan det eventuelt fungere på samme måde ??

Umiddelbart nej, men det afhænger af en vurdering når vi kommer til detailprojekteringen

Hvis jeg vælger fjernvarme +, hvor mange år er pligten til at betale 2.700 kr??

Indtil du selv opsiger dit abonnement

Tilmeld dig Løsning Fjernvarmes nyhedsbrev

Vi inspirerer og deler viden om fjernvarme, som er nyttig for alle, der vil være en del af og vide mere om den grønne opvarmning. Tilmeld dig vores nyhedsbrev og bliv klogere på, hvordan vi sammen bidrager til den grønne omstilling.